Vyhledávání
OUTSOURCING

Outsourcing je vlastně složitý proces s lidským prvkem. Outsourcing v naší společnosti je založen na podnikání, jehož předmětem jsou lidé. Naší zaměstnanci, kteří jsou ve své podstatě vychováváni formou strategic leadership, jsou zaměřeni na klienta těmito výstupy:

 

"Ti kdo jsou na druhé straně, čili klienti tzn. ti kdo jsou outsourcováni Vám řeknou, že pro ně jde o více než o uzavření smlouvy a obchodu."

 

Stále více společností v současné době hledá způsob, jak převést starost o procesy, které jsou v jejich oboru pouze podpůrné na externí poskytovatele. Tento způsob jim přinese dodávku služeb v garantované kvalitě a za předem dohodnutou, známou cenu. Výhoudou tohoto postupu pro firmu je, že se mlůže soustředit pouze na rozvíjení procesů, které generují její konkurenční výhodu a tím pomáhají budovat a rozvíjet její pozici na trhu, která se ve finálním výsledku zůročí v zisk.

 

Mezi činnosti na které se naše společnost env.IN s.r.o. zaměřuje a které si mohou společnosti nechat outsourcovat externím partnerem je poradenství a komplexní ekologické služby zajišťované na bázi mandátní smlouvy. Jsme špička v České republice v oblasti životního prostředí.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB:

 

Outsourcing v oblasti životního prostředí

Komplexní ekologické služby na bázi mandátní smlouvy

Poradenská činnost v oblasti životního prostředí

Ekologické audity

A jiné, podle konkrétního požadavku klienta 

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty