Vyhledávání
MANAGEMENT

Management souvisí se strategickým vůdcovstvím (strategic leadership). Naše společnost je v otázce managementu zaměřena na poradenstvi v oblasti životního prostředí s možností prosazování nových myšlenek a hodnot. Náš management je postaven na bázi dobré firemní idelogie, tj. na podnikatelskou strategii a na strategickou architekturu (víme kde jsme, jaké jsou naše možnosti, co můžeme zlepšit, kam směřujeme ...)

 

 

Snažíme se o to, aby každý zaměstnanec společnosti env.in s.r.o., byl lídrem, tzn. úspěch naší společnosti spočívá v přístupu ke klientovi - každý zaměstnanec, který přijde do kontaktu se zákazníkem byl svým způsobem lídrem zejména v inovaci, v kreativitě, nových postupech, v konzultacích, při zavádění změn, ...

 

Jak to vypadá náš "lídr zaměstnanec" v praxi nebo-li v konkurenčním podnikatelském prostoru:

 

 

Motto společnosti ETC Consulting Group s.r.o.,

 

"Je efektivnější včas a postupně investovat do preventivních opatření v oblasti životního prostředí a vyvarovat se tak zbytečným komplikacím či plýtváním finančních prostředků na pokuty a likvidaci případných havárií"

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB: 

 

Komplexní ekologické služby zajišťované na bázi mandátní smlouvy

Provádění ekologických auditů

Koncepční, projektová a expertní činnost

A jiné, podle konkrétního požadavku klienta 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty