Vyhledávání
AUTOVRAKY

Životní cyklus autovraků

 

Automobil, resp. motorové vozidlo, byl takto poprvé systémově pojat v předpisech EU a byla k tomu přijata i nezbytná legislativní opatření v podobě Směrnice 2000/53/ES, a to pro vozidla kategorie M1 a N1. Tato směrnice právě stanoví podmínky pro výrobce vozidel i podmínky pro nakládání s vozidly po skončení jejich životnosti. Mají zejména ekologický aspekt, tj. sledují vliv na životní prostředí a to jak z hlediska konstrukce vozidel, tak i aktivit realizovaných po skončení životnosti. 

 

Tento systémový přístup je také základním kamenem ještě pro komplexnější pohled na výrobek, pro který byl zvolen termín IPP (Integrated Product Policy), jako integrovaná výrobková politika, tedy proces, který se blíží komplexnímu postupu hodnocení výrobku na principech životního cyklu.

 

Životní cyklus je pak ve výrobním systému pro automobil charakterizován např. těmito fázemi:

 

Autovraky

Největším výrobcem osobních vozů v ČR je Škoda auto, a.s. Mladá Boleslav. Asi polovina v ČR prodaných vozů se dováží (nové vozy, ojeté vozy). Průměrné stáří všech provozovaných (nejen osobních) vozidel je 16,4 let. Toto konstatování je o to významnější, že průměrné stáří vozového parku v zemích EU je poloviční. V roce 1999 bylo v ČR registrováno 5 082 176 motorových vozidel.
Ve srovnání s EU má ČR v oblasti osobních automobilů (2,96 obyvatel/automobil) již vysoký stupeň motorizace (VB 2,4; Španělsko 2,6; SRN 2,1 obyvatele/automobil) za posledních 12 let se počet osobních automobilů v ČR zvýšil o 161 %; za poslední 4 roky pak nárůst činí 10 %. V devadesátých letech stoupl počet ročně vyřazených vozidel v ČR na 100 130 tis a průměrné stáří vyřazených vozidel je 20 let. V roce 1999, díky zavedení nového systému zákonného pojištění motorových vozidel, bylo však odhlášeno 299 849 vozidel.

Využití vozidel s ukončenou životností

V ČR existují 2 zařízení na drcení částečně demontovaných vozidel Kovošrot Kladno a Metalšrot Tlumačov. Jedná se o zařízení firmy PWH (1 800 kW) s projektovou kapacitou 120 000 autovraků za rok, která je v současné době nevyužita. Výstupem ze šrédrů jsou především ocelové sbalky velikosti zhruba 50 - 100 mm (ČSN 42 0030, druh 76).

 

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLUŽEB:

 

Vypracování studii v oblasti nakládání s vybranými autovraky

Ekonomické bilance v oblasti nakládání s vybranými autovraky

Získávání podpory na technologie při podnikatelském záměru v oblasti VUŽ

Návrh strategie při podnikatelském záměru v oblasti nakládání s vybranými autovraky

Outsourcing pro výrobce a dovozce

Návrh a řízení sběrné sítě vybraných autovraků pro výrobce a dovozce

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty