Vyhledávání
POH města Ústí nad Labem (DOKONČENÉ)
Plán odpadového hospodářství původce - město Ústí nad Labem

Účel Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem

 

Účelem Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem je v souladu s principy udržitelného rozvoje, povinnostmi zákona o odpadech a s cíli Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje stanovit:
 


Působnost a doba platnosti Plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem

 

Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem je zpracován pro odpady, u kterých je původcem Město Ústí n. Labem. Součástí plánu jsou komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob a u kterých se za původce považuje rovněž Město Ústí nad Labem.

 

Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem je zpracován v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, vyhlášenou obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje č. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005. Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem je také v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce.

 

Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem je zpracován v souladu se zákonem o odpadech (§ 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na dobu 5 let.

 

Plán odpadového hospodářství bude průběžně aktualizován. Při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl plán města zpracován musí být provedena odpovídající změna plánu, a to nejpozději do tří měsíců od změny podmínek. Plán odpadového hospodářství města je zpracováván v samostatné působnosti města. Na zpracování, projednávání a schvalování návrhu plánu odpadového hospodářství se nevztahuje správní řád.

 

NOSITEL PROJEKTU:
Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:
Ing. Jaromír Kulhánek (analytická část, návrh systému nakládání s odpady)

další odborníci z oblasti odpadového hospodářství

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
červen 2005 - listopad 2005

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
město Ústí nad Labem

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty