Vyhledávání
Outsourcing v oblasti nakládání s autovraky pro společnost RUML-CZ a.s. (DOKONČENÉ)
Outsourcing služeb pro společnost RUML-CZ a.s. v sobě zahrnuje poradenství v oblasti dané problematiky, zpracování grafických podkladů, webových stránek týkajících se autovraků, lobbing u výrobců a akreditovaných zástupců.

Outsourcing služeb pro společnost RUML-CZ a.s. v sobě zahrnuje poradenství v oblasti dané problematiky, zpracování grafických podkladů, webových stránek týkajících se autovraků, lobbing u výrobců a akreditovaných zástupců.

 

Společnost RUML-CZ a.s. je dynamická společnost působící v oblasti odpadového hospodářství již od roku 1992. V současné době využívá svých kapacit, hal, skladovacích prostor, technologií a vstupuju na zpracovatelský trh v oblasti autovraků. Společnost RUML-CZ má povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, EIA k využití stávajících autodílen na demontáž autovraků a zkolaudované nové skladovací prostory včetně zpevněných ploch a jímky. Společnost RUML-CZ v současné době nabízí komplexní služby pro občana, obec v oblasti sběru a zpracování autovraků. Při převzetí autovraku vystvaví potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru podle přílohy č.17 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady ve znění platných předpisů.

 

Více informací na stránkách společnosti RUML-CZ a.s. týkající se autovraků:

http://www.ruml-autovraky.cz

 

NOSITEL PROJEKTU:
Ing. Josef Durdil, CSc.


ŘEŠITELÉ PROJEKTU:
Ing. David Hrabina (návrh a struktura webových stránek, grafika - www, katalog, outsourcing)

Ing. Jaromír Kulhánek (outsourcing)

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
září 2005 - leden 2006

 

ZADAVATEL PROJEKTU:
RUML-CZ a.s.

 

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty