Vyhledávání
Zpracování žádosti „Rekultivace staré skládky TKO města Pohořelice“ (DOKONČENÉ)
V rámci projektu byla pro Městský úřad Pohořelice provedena potřebná koordinační činnost a byla vypracována samotná žádost, která byla zadána do programu BENE_FILL, o podporu v rámci Operačního programu infrastruktura, Opatření 3.4. – Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Kategorie B - Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

Jednalo se o projekt rekultivace staré skládky TKO města Pohořelice u rychlostní silnice Mikulov - Brno. Stará skládka TKO města Pohořelice se nachází v prostoru bývalé staré Smolínské pískovny, jejíchž úložný prostor vznikl neřízeným částečným vytěžením štěrkopískového ložiska a byl tam v minulost ukládán komunální odpad.

 

V rámci vyhodnocení žádostí 2. výzvy byla akce schválena a byla jí přiznána celková podpora ve výši 85% (tj. cca 24 mil. CZK).

 

Jelikož každá nezabezpečená skládka komunálních odpadů znamená významné riziko pro životní prostředí, bude mít plánovaná rekultivace významný positivní vliv na životního prostředí.

 

NOSITEL ŽÁDOSTI:

město Pohořelice

 

ŘEŠITELÉ ŽÁDOSTI:

Ing. Josef Durdil, CSc. (koordinace žádosti)

Ing. Terezie Kovaříková (vypracování a podání žádosti do BENE_FILL)

 

HARMONOGRAM ŽÁDOSTI:

leden 2005 - březen 2005

 

ZADAVATEL ŽÁDOSTI:

město Pohořelice

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty