Vyhledávání
Návrh revize právní úpravy zpětného odběru v ČR (DOKONČENÉ)
V rámci legislativy EU se stále více klade důraz na zvyšování odpovědnost výrobců za jejich výrobky během celého životního cyklu. Jedním z důležitých aspektů tohoto procesu i zpětný odběr těchto upotřebených výrobků.

V minulých letech implementovaly jednotlivé EU země do svých právních předpisů směrnici o ukončené životnosti automobilů, směrnice týkající  se oblasti elektrošrotu. Další směrnice, které budou řešit další komodity např. baterie jsou připravovány. Jednotlivé země k implementaci těchto směrnic a celkově oblasti odpovědnosti za výrobky přistoupily různě, a to jak z pohledu začlenění do legislativy, tak i logistického rámce návrhu systému.

 

V rámci prováděné studie budou probíhat následující aktivity:

 

- Provedení rešerše o právní situaci ke zpětnému odběru v komplexu právních úprav  oblasti nakládání s odpady ve vybraných EU zemích (SRN, Rakousko, Slovenská republika)


- Na základě situace v ČR a vypracované rešerše zpracování SWOT analýzy, která bude podkladem pro rozhodnutí o optimálním řešením pro ČR


- Návrh na vyčlenění zpětného odběru ze zákona o odpadech do samostatného právního předpisu


- Vytvoření osnovy samostatného právního předpisu ke zpětnému odběru

 

ZADAVATEL STUDIE:

MŽP ČR

 

NOSITEL STUDIE:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

ŘEŠITELÉ STUDIE:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Ing. Terezie Kovaříková

Ing. Tatiana Krečmerová

 

HARMONOGRAM STUDIE:

červen 2006 - červenec 2006

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty