Vyhledávání
Zpracování dvou manuálů na základě BREFů pro velké spalovny a zařízení na úpravu odpadů (DOKONČENÉ)
Na základě zpracovávaných plánů odpadového hospodářství krajů a obcí, je na KÚ, OŽP a odborníky především pak projektanty kladen požadavek kvalifikovaně posuzovat a připravovat realizace zařízení na nakládání s odpady. Zpracování jednotlivých manuálů pro tyto dva BREF dokumenty bude mít jistě pro tuto skupinu odborníků neopominutelný přínos.

Na základě zpracovávaných plánů odpadového hospodářství krajů a obcí, je na KÚ, OŽP a odborníky především pak projektanty kladen požadavek kvalifikovaně posuzovat a připravovat realizace zařízení na nakládání s odpady. Zařízení musí splňovat mimo jiné požadavky stanovené právními předpisy Evropského společenství. Směrnice o integrované prevenci a omezení znečištění (IPPC), resp. její příloha I. stanovuje vypracování BREF dokumentů pro stanovená průmyslová odvětví. Kapitola 5 přílohy I. směrnice o IPPC upravuje oblast nakládání s odpady. Na základě této kapitoly 5 byly v roce 2005 dopracovány BREF dokumenty pro zpracování odpadů a pro spalování, které jsou v současné době překládány do českého jazyka. Jedná se velmi rozsáhlé dokumenty (cca 600 stránek každého BREF dokumentu).

 

 

Zpracování jednotlivých manuálů pro tyto dva BREF dokumenty bude mít následující přínosy:

 

● na základě dotazníkové akce v rámci KÚ, OŽP budou manuály reflektovat aktuální požadavky budoucích uživatelů tj. KÚ, OŽP

 

● pracovníkům KÚ, OŽP a dalším odborníkům např. projektantům nabídne základní a nejdůležitější informace pro rychlou orientaci o nejnovějších poznatcích v oblasti nakládání s odpady

 

● manuál přinese na základě BREF dokumentů základní přehled o dalších zemích EU, resp. jejich legislativních úpravách, které mohou být vodítkem pro získání dalších detailnějších informací

 

● grafické zpracování vyhotovených manuálů napomůže snadné a rychlé orientaci

 

 

Význam BREF dokumentu pro zpracování odpadů spočívá také v tom, že několik krajů uvažuje o realizaci zařízení na mechanicko – biologickou úpravu odpadů. Konkrétní požadavky na tuto technologii jsou na evropské úrovni stanoveny zatím výhradně tímto dokumentem.

 

ZADAVATEL STUDIE:

MŽP ČR

 

NOSITEL STUDIE:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

ŘEŠITELÉ STUDIE:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Ing. Terezie Kovaříková

Ing. Tatiana Krečmerová

Ing. Jana Hrušková

 

HARMONOGRAM STUDIE:

červenec 2006 - listopad 2006

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty