Vyhledávání
Tendence právního prostředí pro nakládání se směsným KO ve vybraných zemích EU (DOKONČENÉ)
Na problematiku nakládání s komunálním odpadem se v posledních letech v zemích EU klade velký význam a také toho bylo v období několika málo let značně uděláno. Především snaha o omezení skládkování nese první plody. Pokrok lze pozorovat také v oblasti sběru a využití komunálních odpadů. Způsoby nakládání s komunálními odpady v jednotlivých zemích EU jsou velmi rozmanité.

Z tohoto důvodu se zpracovává tato studie, která si klade za cíl, na základě vybraných zemích EU, ukázat trendy nakládání s komunálním odpadem, především pak se směsným komunálním odpadem, v EU. Aby bylo docíleno vypovídajícího průřezu, byly vybrány následující tři země EU. Německo jako představitel země, která v této oblasti patří mezi vedoucí evropské země a svými ambicemi je v mnohém i dále než samotná legislativa Evropské unie. Itálie byla zvolena jako reprezentant průměrné „staré“ země EU, která v očích mnohých není zrovna příkladem pro ochranu životního prostředí a proti níž jsou neustále vedena řízení před Evropským soudním dvorem za porušení evropských předpisů v ochraně životního prostředí, především pak co se týče neprovádění včasných transpozicí předpisů Evropských společenství v této oblasti. A jako třetí byla vybrána, jako reprezentant nově přistoupené země do EU, Slovenská republika.

 

NOSITEL STUDIE:

Ing. Josef Durdil, CSc.

 

ŘEŠITELÉ STUDIE:

Ing. Terezie Kovaříková (charakteristika směsného komunálu v NSR, Itálie)

Ing. Tatiana Krečmerová (charakteristika směsného komunálu v SR)

 

HARMONOGRAM STUDIE:

září 2005 - listopad 2005

 

ZDAVATEL STUDIE:

MŽP ČR

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty