Vyhledávání
Regionální koncepty odpadového hospodářství ve středním Vietnamu (DOKONČENÉ)
Vláda ČR svým usnesením č. 302 ze dne 31. března 2004 definovala Vietnam jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci.

Vláda ČR svým usnesením č. 302 ze dne 31. března 2004 definovala Vietnam jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci. Česká rozvojová spolupráce se v tomto životního prostředí zaměřuje mimo jiné na vytvoření základního rámce pro plánování v odpadovém hospodářství na regionální úrovni včetně praktického ověření navržených plánovacích nástrojů a definování konkrétních projektů se záměrem eliminovat následky rychle rostoucí produkce odpadů na zdraví občanů a životního prostředí.

 

Na základě zadávací dokumentace je stanoven následující cíl: „Cílem zadání je vytvořit základní rámce pro plánování v odpadovém hospodářství na regionální úrovni včetně praktického ověření navržených plánovacích nástrojů a definování konkrétních projektů.“

 

Cíle bude dosaženo provedením následujících výstupů:


- studie analyzující aktuální stav v dané oblasti,
- metodika  pro plánování v odpadovém hospodářství na regionální úrovni,
- konkrétní koncepce podle výše zpracované metodiky,
- definování na základě koncepce  konkrétních projektů
- školení především regionálních pracovníků

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŽP ČR


NOSITEL:

Sdružení ETC Consulting Group

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Vietnam

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Ing. Terezie Kovaříková

Ing. Jana Hrušková

Ing. Zdenka Kotoulová

Ing. David Hrabina

Petr Novotný

a další

 

HARMONOGRAM:

srpen 2006 - listopad 2008

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty