Vyhledávání
Eautoškola - č. projektu 2E06048 (DOKONČENÉ)
Název projektu: E-autoškola jako pilotní testování uplatňování E-learningu na všech stupních i ve všech formách vzdělání.

Anotace projektu
Navrhovaný projekt přinese otestování uplatňování E-learningu na všech stupních i ve všech formách vzdělání prostřednictvím E-learningového portálu. Cílem projektu bude využít médium internet, které je dnes dostupné téměř všude k vytvoření E-learningového portálu. E-learningový portál E-autoskola svým grafickým pojetím, interaktivními a multimediálními prvky zaujme, nadchne a pomůže uživatelům pomocí E-learningu se zábavně a nenásilně připravit na zkoušky v autoškole. E-learningový portál svoji výukou, vzdělávacími prvky a filozofickým pojetém přispějě k výchově všech účastníků silničního provozu. Tato preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přispěje k podpoře Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do r. 2010 a především ke snížení počtu usmrcených na našich silnicích.

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT6NPV2]
Program - LIDSKÉ ZDROJE [2E]
Tematická oblast programu - Výzkum za účelem zkvalitnění základního, středního a terciárního školství i všeobecného rozvoje lidských zdrojů [2E-1]
Téma projektu - Výzkum vedoucí k uplatnění E-learningu ve výuce na všech stupních i ve všech formách vzdělávání [2E-1-4]

NOSITEL PROJEKTU:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

SPOLUŘEŠITELÉ

BA Navigation s.r.o.

MU Brno

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Ing. David Hrabina

Ing. Peter Novotný

Dr. Fousek

Jiří Patera

Daniel Smékal

Petr Kyslinger

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír STOJAN, CSc.

a další

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

srpen 2006 - listopad 2007

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŠMT ČR
 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty