Vyhledávání
Návrh systému nakládání s autovraky (DOKONČENÉ)
„Vytvořit systém pro nakládání s vybranými autovraky, jehož součástí bude postup pro trvalé odhlášení vozidel, postup pro odstranění nebezpečných složek z těchto vozidel (vybraných autovraků) a postup pro certifikaci zařízení“ (opatření 4.1.) a „Dopracovat nástroje pro plnění povinnosti při nakládání s autovraky: zajistit kompatibilitu informačních systémů shromažďujících data o vyřazovaných vozidlech“ (opatření 4.2.).

Vláda ČR projednala dne 5. ledna 2005 a usnesením č. 18/2005 schválila Realizační program ČR pro nakládání s autovraky (příloha č. 1). Při této příležitosti uložila Ministerstvu životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu „Vytvořit systém pro nakládání s vybranými autovraky, jehož součástí bude postup pro trvalé odhlášení vozidel, postup pro odstranění nebezpečných složek z těchto vozidel (vybraných autovraků) a postup pro certifikaci zařízení“ (opatření 4.1.) a „Dopracovat nástroje pro plnění povinnosti při nakládání s autovraky: zajistit kompatibilitu informačních systémů shromažďujících data o vyřazovaných vozidlech“ (opatření 4.2.).

 

V předkládané zprávě je v první části rámcově analyzován současný stav nakládání s autovraky v ČR, v druhé části jsou formulovány návrhy na právní úpravu  platných předpisů (zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a vyhláška č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a určitá metodická doporučení. V poslední části je navržen systém pro nakládání s vybranými autovraky, který vychází z navrhované právní úpravy a zahrnuje doporučení z workshopu, který se konal dne 18.5.2005 na MŽP za účasti zástupců krajských úřadů (odborů životního prostředí), Škody Auto a.s., Svaz dovozců automobilů (SDA) a zejména zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva informatiky. Tato zpráva je doplněna o popis fungování Informačního systému  pro vybrané autovraky (ISVA.CZ), který je nedílnou součástí navrženého systému pro nakládání s vybranými autovraky a zajišťuje kompatibilitu informačních systémů shromažďujících data o vyřazovaných vozidlech.

 

NOSITEL PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. David Hrabina (návrh systému)

Ing. Terezie Kovaříková (návrh systému)

Ing. Jaromír Kulhánek (návrh systému)

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

duben 2005 - říjen 2005

 

ZADAVATEL STUDIE:

MŽP ČR


 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty