Vyhledávání
Internetový portál ekologické výchovy jako nástroj rozvoje soutěží tvořivosti mláděže (DOKONČENÉ)
Projekt má vytvořit internetový portál ekologické výchovy a vzdělávání s využitím soutěží tvořivosti mládeže pro II. stupeň základních škol a nižší gymnázia.

Tento projekt byl orientován na rozvoj soutěží tvořivosti mládeže za použití moderních informačních technologií a multimediálních forem vzdělávání a rozvoje osobnosti. Projekt respektoval současné trendy v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání a současně měl přispět k motivování cílové skupiny k vlastnímu zamyšlení nad vybranými ekologickými problémy současnosti.

 

 

Projekt si kladl za cíl vyzkoumat reálné možnosti míry zapojení mládeže do soutěží a řešení projektů vybraných ekologických témat, které byly prezentovány na portálu ekologické výchovy s cílem dosáhnout touto formou pozitivního vztahu k životnímu prostředí.

 

 

 

NOSITEL PROJEKTU:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Ing. Jana Hrušková

Ing. Terezie Kovaříková

 

SPOLUPŘÍJEMCE:

ČVUT Praha

 

 

ZADAVATEL PROJEKTU: 

MŠMT ČR

 

HARMONOGRAM ŘEŠENÍ: 2006-2007 

 

2006-2007

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty