Vyhledávání
Studie k vybraným autovrakům (DOKONČENÉ)
"Analýza současného stavu udělování povolení oprávněným osobám k nakládání s vybranými autovraky v jednotlivých krajích ČR"

Studie se zaměřila na monitoring zájmu podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích v oblasti vybraných autovraků před novelou zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a po její novele. Dalším momentem řešení byla situace v jednotlivých krajích ČR při udělování povolení k nakládání s vybranými autovraky z pohledu státní správy. Ve studii byly graficky a statisticky zpracovány povolení ke sběru, výkupu, využití a odstranění v jednotlivých krajích – statistické přehledy v rámci kraje a celé ČR. Důležitým prvkem studie samotné byla SWOT ANALÝZA – slabé a silné stránky při rozhodování státní správy udělit povolení k nakládání s vybranými autovraky. Cílem studie byl návrh opatření vedoucích k optimalizaci státní správy a začlenění výsledků do vytvářejícího se systému nakládání s autovraky v ČR. Závěr studie zhodnotil stávající situaci v oblasti nakládání s vybranými autovraky včetně případného návrhu legislativní úpravy.

 

NOSITEL STUDIE:

Ing. Josef Durdil, CSc.

 

ŘEŠITELÉ STUDIE:

Ing. David Hrabina (návrh systému, grafická část)

Ing. Terezie Kovaříková (návrh systému)

Ing. Jaromír Kulhánek (návrh systému, statistické přehledy, vyhodnocení)

 

HARMONOGRAM STUDIE:

duben 2005 - červenec 2005

 

ZADAVATEL STUDIE:

MŽP ČR

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty