Vyhledávání
Internetový portál dopravní výchovy ZEBRA pro II.stupeň ZŠ (DOKONČENÉ)
Projekt č. "1F54L/034/050 - Internetový portál Semafor dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Dopravní portál ZEBRA pro II. stupeň ZŠ neměl dětem přinášet pouze teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti dopravy, ale zaujmout a nadchnout zábavnou formou či soutěživostí k častější návštěvě a tím i k vyšší vzdělanosti v oblasti dopravy, zaměřené na oblast chodec, cyklista, dopravní značky, křižovatky.

 

Důležitým prvkem dopravní výchovy, která byla v dopravním portálu aplikována na děti II. stupně ZŠ, byly projekty, jež jsou důležité hlavně z hlediska zapojení dětí do činností i mimo dopravní portál ZEBRA. Jejich předností bylo, že do projektů se mohl zapojit jednotlivec, celá třída ZŠ nebo děti společně se svými rodiči.

 

Vedle dopravní výchovy mohly děti na stránkách najít také zábavu na odreagování a načerpání síly na další vzdělávání. Měly také možnost po zaregistrování a vytvoření své vizitky získat spoustu kamarádů, chatovat, hrát hry a soutěžit o zajímavé ceny, které budou děti motivovat k lepším výkonům a tím i vyšší vzdělanosti.

 

Registrace dětí byla založena na uživatelském rozhraní, kde měly děti přehled o získávání kreditů a nových věcech, které by měly být postupem času a vývojem aplikovány na dopravní portál. A tak by se portál neustále zlepšoval a vyvíjel podle nároků samotných dětí.

 

Kredity mohly děti získávat za své znalosti v oblasti dopravní výchovy (ověřování formou testů). Další kredity děti získávaly za dopravní projekty a také i za anketu, anketní dotazník, soutěž, vyjádření názoru a správně odehranou hru, která je tématicky
zaměřená na dopravu.

 

Na portálu lze sledovat tzv. "žebříček TOP TEN", jehož pořadí se bude měnit podle toho, jak děti získávají kredity.

 

Součástí projektu VaV č. 1F54L/034/050 je sociologický průzkum, který proběhl před realizací samotného dopravního portálu ZEBRA.

 

Projekt podporuje Nadace Besip

 

NOSITEL PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, Csc.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. David Hrabina (návrh, struktura dopravního portálu pro žáky II.stupně ZŠ)

Mgr. Ludmila Cikánková (Nadace Besip) – ředitelka Nadace Besip

Jiří Patera (HCT v.o.s.) – odborná spolupráce v oblasti dopravní výchovy

Ing. Pavel Palma (HCT v.o.s.) - odborná spolupráce v oblasti dopravní výchovy

PhDr. Vladimír Čermák, CSc. – konzultace v oblasti sociologického průzkumu

PhDr. Petra Janovská – sociologický průzkum na ZŠ

Mgr. Bohumila Šilerová – sociologický průzkum na ZŠ

Peter Novotný – team leader programátorů

Daniel Smékal (1studio s.r.o.) – konzultace v oblasti grafického designu

Lubomír Deen Tobola (1studio s.r.o.) – logo dopravního portálu ZEBRA, flash design

Jan Kincl – programování flash her v sekci Hry

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

březen 2005 - leden 2006

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MD ČR

 

Internetový dopravní portál ZEBRA pro II.stupeň ZŠ byl k dispozici na webové adrese www.portal-zebra.cz

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty