Vyhledávání
Internetový portál dopravní výchovy STOPKA pro teenagers (DOKONČENÉ)
Projekt č. "1F54L/034/050 - Internetový portál Semafor dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní portál STOPKA pro teenagers nemá přinést pouze teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti dopravy, ale zaujmout a nadchnout zábavnou formou či soutěživostí k častější návštěvě a tím i k vyšší vzdělanosti v oblasti dopravy, zaměřené na oblast chodec, cyklista, dopravní značky, křižovatky, motocykl, automobil a dopravní projekty.

 

Důležitým prvkem dopravní výchovy, která bude dopravním portálem aplikována na teenagers budou projekty. Tento krok je důležitý z hlediska zapojení mládeže do činnosti, která bude mimo dopravní portál ZEBRA. Další předností je, že do projektů se může zapojit jednotlivec, celá třída ZŠ nebo i společně s rodinou.

Vedle dopravní výchovy tu mládež najde také zábavu, kde se budou moci odreagovat a načerpat sílu na další vzdělávání. Mají možnost po zaregistrování a vytvoření své vizitky získat spoustu kamarádů, chatovat, hrát hry a soutěžit o zajímavé ceny, které budou děti motivovat k lepším výkonům a tím i vyšší vzdělanosti.

 

Registrace bude založena na uživatelském rozhraní, kde budou mít přehled o získávání kreditů a nových věcech, které budou postupem času a vývojem aplikovány na dopravní portál a ten se bude neustále zlepšovat a vyvíjet podle nároků samotných teenagers.

 

Kredity budou získávat za své znalosti z dopravní výchovy, které budou ověřeny formou testů. Další kredity získají za dopravní projekty, které budou hodnoceny velkým počtem kreditů. Kredity mohou také získat  i za anketu, anketní dotazník, soutěž, vyjádření názoru a správně odehranou hru, která bude tématicky zaměřená na dopravu.

 

Na portálu budou mít možnost sledovat "žebříček TOP TEN", jehož pořadí se bude měnit podle toho, jak budou získávat kredity.

 

Součástí projektu VaV č. 1F54L/034/050 je sociologický průzkum, který proběhl před realizací samotného dopravního portálu ZEBRA.

 

Projekt podporuje Nadace Besip

 

NOSITEL PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, Csc.

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. David Hrabina (návrh, struktura dopravního portálu pro žáky II.stupně ZŠ)

Mgr. Ludmila Cikánková (Nadace Besip) – ředitelka Nadace Besip

Jiří Patera (HCT v.o.s.) – odborná spolupráce v oblasti dopravní výchovy

Ing. Pavel Palma (HCT v.o.s.) - odborná spolupráce v oblasti dopravní výchovy

PhDr. Vladimír Čermák, CSc. – konzultace v oblasti sociologického průzkumu

PhDr. Petra Janovská – sociologický průzkum na ZŠ

Mgr. Bohumila Šilerová – sociologický průzkum na ZŠ

Peter Novotný – team leader programátorů

Daniel Smékal (1studio s.r.o.) – konzultace v oblasti grafického designu

Lubomír Deen Tobola (1studio s.r.o.) – logo dopravního portálu ZEBRA, flash design

Jan Kincl – programování flash her v sekci Hry

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

březen 2005 - leden 2006

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MD ČR

 

Internetový dopravní portál STOPKA pro teenagers bude na připravované webové adrese www.portal-stopka.cz

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty